یک سلامت جامعه متمرکز شده است

از ابتدا در سال 1989 ، این ماموریت ما بوده است كه با افزایش دسترسی به مراقبت از همه اعضای جامعه ، بدون در نظر گرفتن سن ، جنسیت ، قومیت ، جهت گیری یا توانایی پرداخت یک ساكرامنتو سالم تر ، ایجاد كنیم.

One Community Health یک مرکز بهداشت عمومی و غیرانتفاعی است که در منطقه ساکرامنتو بیشتر فعالیت می کند. تیم متخصصین دلسوز و فرهیخته ما از یک الگوی مراقبت در منزل استفاده می کنند ، از جمله مراقبت های پیشگیرانه ، معاینات روتین ، واکسیناسیون و مدیریت بیماری های حاد و مزمن.

One Health Health یک الگوی ملی شناخته شده است که استانداردهای لازم برای مراقبت های بهداشتی جامع در جامعه را تعیین می کند. به دلیل کار ما ، همه افراد این توانایی را دارند که زندگی سالم را در یک جامعه حمایتی با دسترسی به بهترین مراقبتها انجام دهند.

سفر ما را دنبال کنید.
اخبار
اخبار
fa_IRPersian