در باره

One Community Health، مرکز بهداشت جامعه غیرانتفاعی شما در ساکرامنتو.

رهبری

هيئت مدیره

تیم اجرایی

 

میشل مونرو، مدیر اجرایی

 

بن بالاتبات، MD، FACP، افسر ارشد پزشکی

 

جانت پارکر، مدیر ارشد ارتباطات

 

استیو هاس، SPHR-CA، SHRM-SCP، مدیر ارشد منابع انسانی