در باره

One Health Health ، مرکز بهداشت جامعه غیرانتفاعی شما در ساکرامنتو است.

One Community Health یک مرکز بهداشت عمومی و غیرانتفاعی است که در منطقه ساکرامنتو بیشتر فعالیت می کند. تیم متخصصین دلسوز و فرهیخته ما از یک الگوی مراقبت در منزل استفاده می کنند ، از جمله مراقبت های پیشگیرانه ، معاینات روتین ، واکسیناسیون و مدیریت بیماری های حاد و مزمن.

ماموریت و چشم انداز

بیانیه ماموریت

ما زندگی را از طریق مراقبت ، تحقیق و آگاهی جامعه متحول می کنیم.

 

بیانیه چشم انداز

One Health Health یک الگوی ملی شناخته شده است که استانداردهای لازم برای مراقبت های بهداشتی جامع در جامعه را تعیین می کند. به دلیل کار ما ، همه افراد این توانایی را دارند که زندگی سالم را در یک جامعه حمایتی با دسترسی به بهترین مراقبتها انجام دهند.

fa_IRPersian