مشاغل

به یک تیم Health One Community بپیوندید و به ایجاد تغییر در زندگی دیگران کمک کنید.

One Community Health یک مرکز بهداشت عمومی و غیرانتفاعی است که در منطقه ساکرامنتو بیشتر فعالیت می کند. ما اعتقاد داریم که مراقبت های بهداشتی از امتیازاتی برخوردار نیست. این حق بشر است همه باید این فرصت را داشته باشند که به سلامتی بهینه دست یابند.

استخدام

در یک سلامت جامعه ، ما وظیفه خود را برای کمک به افراد و جامعه خود برای کاهش موانع سلامتی انجام داده ایم. شروع به ایجاد تفاوت در جامعه خود کنید و با پیوستن به تیم ما در One Community Health ، شغل خود را به سطح بعدی برسانید.

One Health Health یک مرکز بهداشتی و درمانی غیرانتفاعی فدرال (FQHC) پررونق است که خدمات گسترده ای را به اقشار مختلف منطقه ساکرامنتو ارائه می دهد. ما یک خانه پزشک معاصر در سطح III بیمار هستیم که از یک رویکرد تیم یکپارچه برای پاسخگویی به طیف وسیعی از نیازهای بیمار استفاده می کنیم.

ما در حال جذب ماموریت محور ، مهربان ، خونگرم و سخت کوش هستیم که به خدمات با کیفیت و خدمات برتر اختصاص می یابد. فرهنگ ما حول محور ارزشهای دلسوزی ، مسئولیت پذیری ، احترام و تعالی قرار گرفته است. ما به فراگیر بودن و تنوع کارکنان و بیماران خود افتخار می کنیم.

یک سلامت جامعه برای رشد و توسعه آماده است. بیایید در حالی که سالم می شویم در این سفر به ما بپیوندید!

لیست های شغلی فعلی

fa_IRPersian