بسیاری از والدین تصمیم می گیرند که واکسن آنفولانزا را برای فرزندان خود دریافت نکنند. با این حال، CDC توصیه می کند که اکثر کودکان بزرگتر از 6 ماه باید ...