مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

کاترین A. Apker

(در ابتدا در سال 2021 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2023 منقضی می شود)

بیانیه ارزش ها

من از پانزده سالگی تا بزرگسالی تا به امروز داوطلب شده ام، به عنوان کارمند و مدیر اجرایی سازمان های غیرانتفاعی مختلف خدمت کرده ام. با دانستن و درک نیاز به خدمات بهداشتی باکیفیت، خوشحال شدم که از من خواسته شد تا عضو هیئت سلامت یک جامعه شوم.