مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

داگلاس اسمیت، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2018 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2023 منقضی می شود)

بیانیه ارزش ها

داگ جامعه‌ای را متصور است که در آن مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت در دسترس برای همه در دسترس باشد و نوآوری و تمرکز بر برابری منجر به از بین بردن نابرابری‌ها و نتایج سالم برای همه شود.