ساعت های تنظیم شده در روز MLK

پردیس های Midtown & Arden-Arcade از دوشنبه 21 ژانویه باز می شوند

هر دو پردیس One Community Health روز دوشنبه 21 ژانویه افتتاح می شود.

ساعت کار 9 صبح تا 5 عصر خواهد بود.

یک سلامت جامعه
پردیس Midtown
1500 خیابان 21
ساکرامنتو ، کالیفرنیا 95811

916 443-3299

 

یک سلامت جامعه
پردیس Arden-Arcade
1442 ایتان راه ، مجموعه 100
ساکرامنتو ، کالیفرنیا 95825

916 443-3299

پردیس های Midtown & Arden-Arcade از ساعت 9 صبح تا 5 عصر باز می شوند.

مناسبت ها

fa_IRPersian