مارس MLK برای رویای

One Health Health یک حامی صلح و وحدت در مارس 2019 برای نمایشگاه پیاده روی و تنوع است.

ما درمورد خدمات درمانی و غربالگری های بهداشتی که باعث ارتقاء سلامت کلی جوانان و بزرگسالان می شود ، آموزش خواهیم دید.

مرکز همایش ساکرامنتو
1400 J St، Sacramento، CA 95814

8:30 صبح تنظیم 10 صبح - 2 بعد از ظهر

 

مناسبت ها

fa_IRPersian