پس‌زمینه کاشی‌شده با لوگوی One Community

تعطیلات تعطیل - کریسمس

One Community Health خواهد بود
سه شنبه 25 دسامبر بسته شد.

این شامل پردیس Midtown ما می شود،
پردیس Arden-Arcade ما و ما
ساختمان مدیریت.

 

سه شنبه، 25 دسامبر، تمام روز
One Community Health، پردیس Midtown
One Community Health، پردیس Arden-Arcade
یک جامعه بهداشت، ساختمان اداری

 

ما ساعات کار را برای تعطیلات تنظیم خواهیم کرد.

دوشنبه، 24 دسامبر، 8 صبح تا 5 بعد از ظهر (پردیس میدتاون
و ساختمان اداری) و
8 صبح تا 14 بعدازظهر (Arden-Arcade Campus)

سه شنبه 25 دی، بسته شد

 

 

 

 

 

 

اخبار اخیر