مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

جیسون وگا، عضو هیئت مدیره

(در ابتدا در سال 2013 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2022 به پایان می رسد)

بیانیه ارزش ها

من معتقدم که اطمینان از دسترسی به مراقبت و برابری سلامت برای جوامعی که همه ما در آن زندگی می کنیم و با یکدیگر به اشتراک می گذاریم، بسیار مهم است. خدمت در هیئت مدیره One Community Health همچنان معنادار و الهام بخش بوده است، زیرا ما تلاش می کنیم تأثیر مثبتی در منطقه ساکرامنتو و کیفیت زندگی برای همه کسانی که از درهای مرکز بهداشت ما عبور می کنند داشته باشیم.