تصویر خاکستری از مارتین لوتر کینگ جونیور

راهپیمایی MLK برای رویا

One Community Health حامی صلح و اتحاد در مارس 2019 برای نمایشگاه رویایی و تنوع تنوع است.

 

ما آموزش هایی را در مورد خدمات بهداشتی و غربالگری های بهداشتی ارائه خواهیم داد که سلامت کلی را برای جوانان و بزرگسالان ارتقا می دهد.

 

مرکز همایش ساکرامنتو
1400 J St, Sacramento, CA 95814

8:30 صبح تنظیم 10 صبح تا 14 بعد از ظهر

 

اخبار اخیر