سالم ماندن شامل ورزش منظم است.

اما چقدر کافی است؟

شما نیازی به آموزش یک ماراتن ندارید. فقط اطمینان حاصل کنید که حداقل 150 دقیقه فعالیت هوازی متوسط یا 75 دقیقه فعالیت هوازی شدید در هفته داشته باشید. لازم نیست این کار را یک یا دو روز انجام دهید - سعی کنید تمرین خود را در طول هفته گسترش دهید. فعالیت های هوازی شامل پیاده روی سریع ، آهسته دویدن ، شنا و دوچرخه سواری است. اگر ممکن است ، سعی کنید تمرینات تقویتی را در طول هفته اضافه کنید ، مانند بلند کردن وزنه ها ، کار با باندهای ورزشی و انجام نشستن و فشارهای اضافی.

به یاد داشته باشید ، ورزش منظم یکی از بهترین کارهایی است که می توانید برای سلامتی خود انجام دهید.

اخبار اخیر

fa_IRPersian