وضعیت ثبت نام رای دهنده خود را بررسی کنید - 23 سپتامبر 2020

آرا Your شما در این انتخابات بیش از هر زمان دیگری حساب می شود.

ثبت نام رای دهندگان خود را 40 روز دیگر تا انتخابات عمومی در 3 نوامبر 2020 بررسی کنید.

چه قصد دارید از خانه رأی دهید یا حضوری ، مطمئن شوید که رأی شما شمرده می شود.

فقط 30 ثانیه برای بررسی وضعیت ثبت نام رای دهندگان خود. اینجا کلیک کنید: https://voterstatus.sos.ca.gov/

اخبار اخیر

fa_IRPersian