امی برا ، نماینده کنگره ، اخیراً از پردیس Arden-Arcade One Health Health بازدید کرد.

Ami Bera ، نماینده کنگره اخیراً از پردیس Arden-Arcade One Health Health بازدید کرد و توسط مدیر عامل شرکت کریستی وارد تور به وی اعزام شد. کنگره برا ، که همچنین یک پزشک پزشکی است ، نماینده 7 کالیفرنیا استهفتم منطقه کنگره ، که شامل منطقه Arden Arcade از ساکرامنتو است.

وی در طی بازدید از کلینیک ما Arden-Arcade ، از رشد ما در طی 10 سال گذشته تحت تأثیر قرار گرفت و خوشحال شدیم که مؤسسات وی در منطقه ساکرامنتو بیشتر مانند یک جامعه بهداشت به FQHC دسترسی داشتند.

وی همچنین با تشکر از مراقبت های شگفت انگیزی که به همه بیماران ما و به ویژه برای بیماران HIV ارائه می دهیم. کنگره برا همچنان در واشنگتن دی سی صدای مهمی است

اخبار اخیر

fa_IRPersian