درباره اهداف سلامتی خود SMART کسب کنید

این که آیا هدف شما از دست دادن وزن ، خوردن میوه و سبزیجات بیشتر و یا آموزش یک پیاده روی 5 کیلومتری است ، با ساختن آن ، شانس موفقیت خود را اضافه خواهید کرد؟ SMART؟ اهداف

اطمینان حاصل کنید که اهداف شما خاص ، قابل اندازه گیری ، دست یافتنی ، واقع بینانه بوده و متعهد زمان را شامل می شوند.

مشخص: نصف لیوان سبزیجات را به رژیم غذایی روزانه خود اضافه کنید.

قابل اندازه گیری: ثبت نام کنید و یادداشت های روزانه خود را یادداشت کنید.

قابل دستیابی: اطمینان حاصل کنید که هدف برای رسیدن به آن خیلی بزرگ نیست.

واقع بین: آیا این هدفی است که با آن خوب و احتمالاً به آن برسید؟

تعهد زمانی: برای شروع کار بر روی هدف خود تاریخی را انتخاب کنید و در صورت نیاز تغییر دهید تا بتوانید موفق شوید.

اخبار اخیر

fa_IRPersian