یک سرویس بینایی سلامت جامعه

سالم بودن به معنای بیشتر از معاینات منظم با پزشک و دندانپزشک است - قرارهای منظم برای سلامتی مهم هستند.

یک سرویس بینایی سلامت جامعه

Being healthy means more than regular checkups with your doctor and dentist — regular eye appointments are just as important for good health. Eye diseases are common and can go unnoticed for a long time ? some have no symptoms at first. An eye exam might even detect other conditions such as high blood pressure or diabetes.

یک بیمار بهداشت جامعه از امتحانات بینایی ، تجویز عینک و انتخاب زیادی از عینک در پردیس Midtown ، ساختمان B ، دسترسی دارد.

اپتومتریستهای ما برای طیف وسیعی از شرایط ، معاینات چشم را انجام می دهد ، از جمله:

  • رتینوپاتی دیابتی
  • گلوکوم
  • دژنراسیون ماکولا
  • آب مروارید
  • خطاهای انکسار
  • خشکی چشم

Optical services and the optical shop are open Monday through Friday from 8:30 am to 5:00 pm, closed daily for lunch from 12 pm-1 pm (12 pm?2 pm on Wednesdays).

یکی از بیماران سلامت جامعه که علاقه مند به خدمات نوری هستند باید با شماره اصلی ما با شماره 916 443-3299 تماس بگیرند.

fa_IRPersian