بیماران

در One Community Health، ما متعهد هستیم که از طریق خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و جامع به مردم کمک کنیم زندگی سالم تری داشته باشند.

آیا برای پر کردن مجدد نسخه خودکار ثبت نام کرده اید؟

با ثبت نام در برنامه پر کردن مجدد خودکار، داروخانه ما به طور خودکار در صورت نیاز پر کردن مجدد را شروع می کند. اجازه دهید به شما کمک کنیم تا نسخه های مجدد را به راحتی و به موقع دریافت کنید.

 

برای برنامه پر کردن خودکار One Community Health ثبت نام کنید. فرم ثبت نام را تکمیل کنید و در بازدید بعدی خود آن را به کارکنان داروخانه ما بدهید.

فرم ثبت نام برنامه تکمیل مجدد خودکار را از اینجا دانلود کنید.

برنامه پر کردن خودکار داروهای کنترل شده را پوشش نمی دهد. می توانید مستقیماً با داروخانه تماس بگیرید 916-914-6256 برای سفارش این داروها