منابع

One Community Health متعهد است تا اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت هرچه بهتر سلامتی شما را ارائه دهد.

با اخبار مربوط به One Community Health در اخبار ، رویدادهای آینده به روز باشید ، به سؤالات متداول سؤال کنید ، با شرکای انجمن ما ارتباط برقرار کنید و فرصت های ارسال پیشنهادی برای انجام کار برای ما را بررسی کنید.

اخبار

8 Signs of Ear Infections in Babies and Toddlers – Feb. 3, 2021

Many of our team members at One Community Health are parents ourselves?we understand that it?s hard seeing our children sick or in pain, and not knowing what?s causing it. Ear infections can be particularly painful. Very young children aren?t able to verbalize when their ear hurts, so it is helpful for you to know and watch for common signs of ear infections in babies and toddlers to get them the help they need. What causes ear infections?  Ear infections (otitis media) are caused by bacteria or a virus, leading to fluid and pressure buildup in the eustachian tubes. The eustachian tube is a canal or passageway that connects the middle ear to the throat. When fluid and pressure buildup, the …

بیشتر بخوانید

اخبار اخیر

fa_IRPersian