منابع

One Community Health متعهد است تا اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت هرچه بهتر سلامتی شما را ارائه دهد.

با اخبار مربوط به One Community Health در اخبار ، رویدادهای آینده به روز باشید ، به سؤالات متداول سؤال کنید ، با شرکای انجمن ما ارتباط برقرار کنید و فرصت های ارسال پیشنهادی برای انجام کار برای ما را بررسی کنید.

اخبار

Pandemic Baby Boom: Giving Birth to A Baby During the Pandemic – April 15, 2021

At the beginning of the pandemic last year, there were jokes circulating about a baby boom to come 9 months after stay-at-home orders were first implemented. While it?s not yet clear from national statistics if this is the case, there certainly are plenty of babies being born during the pandemic. If you are pregnant or have recently given birth, you may have some anxiety about caring for your newborn during COVID. All joking about not practicing social distancing aside, we are here to put your mind at ease and answer your questions to ensure your newborn stays healthy during the pandemic. Can infants get COVID-19? Yes, infants can get COVID, although it is rare, and those that do test positive, …

بیشتر بخوانید

اخبار اخیر

fa_IRPersian