منابع

One Community Health متعهد است تا اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت هرچه بهتر سلامتی شما را ارائه دهد.

با اخبار مربوط به One Community Health در اخبار ، رویدادهای آینده به روز باشید ، به سؤالات متداول سؤال کنید ، با شرکای انجمن ما ارتباط برقرار کنید و فرصت های ارسال پیشنهادی برای انجام کار برای ما را بررسی کنید.

اخبار

Don’t Be Scared?Halloween Safety Tips for Kids

Halloween is always a favorite holiday for kids?on what other day can you dress up as your favorite character and ask for free candy? While there?s lots of fun to be had on Halloween, there are some potential safety concerns as well. At One Community Health, we want to help all Sacramento kids stay safe this Halloween. Follow these safety tips to make sure the holiday stays full of treats instead of tricks.  Trick-or-Treat Safety Tips Although traditional trick-or-treating may be a bit different again this year due to the pandemic, there are still lots of ways for kids to celebrate Halloween. “Candy crawls” at local shopping malls, school Halloween parades, and “truck-or-treating” in parking lots all give kids options …

بیشتر بخوانید

اخبار اخیر

fa_IRPersian