منابع

One Community Health متعهد است تا اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت هرچه بهتر سلامتی شما را ارائه دهد.

با اخبار مربوط به One Community Health در اخبار ، رویدادهای آینده به روز باشید ، به سؤالات متداول سؤال کنید ، با شرکای انجمن ما ارتباط برقرار کنید و فرصت های ارسال پیشنهادی برای انجام کار برای ما را بررسی کنید.

اخبار

Childhood Immunizations in Sacramento

Did you know that One Community Health offers immunizations for babies, children, and teens up to 17 years of age? If you?re getting ready to go back to school, make sure that your kids are up-to-date on their immunizations. We can provide all of the required vaccines for kids starting kindergarten and sixth grade, including TDAP, HPV, and MCV.  TDAP Vaccine The TDAP vaccine protects against tetanus, diphtheria, and pertussis. Tetanus is caused by a bacteria that invades the body and produces toxins. These toxins cause painful muscle contractions that can lead to conditions like lockjaw, which causes swallowing and breathing issues.  Diphtheria is also caused by strains of toxic-producing bacteria, and can lead to difficulty breathing, heart failure, or …

بیشتر بخوانید

اخبار اخیر

fa_IRPersian