مشخصات اعضای هیئت مدیره
شخص خندان

رابرت دی. پاسکوزی جونیور

(در ابتدا در سال 2018 انتخاب شد، دوره فعلی در 1/2023 منقضی می شود)

بیانیه ارزش ها

من در طول دوران کاری خود در چندین هیئت مدیره خدمت کرده ام و از دادن به جامعه لذت می برم