خدمات

One Community Health متعهد است از طریق خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و جامع به مردم کمک کند زندگی سالم تری داشته باشند.

آزمایشگاه

One Community Health خدمات کامل آزمایشگاهی را در محل Midtown در دسترس دارد. ما با Quest Diagnostics برای بسیاری از خدمات آزمایشگاهی خود شریک هستیم. ما می‌توانیم آزمایش‌های زیادی را در کلینیک انجام دهیم، بدون اینکه نیازی به گذر از آزمایشگاه داشته باشیم.

عینک

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه در محل ما انجام تست های آزمایشگاهی را آسان و راحت می کند.