بیماران

در One Community Health، ما متعهد هستیم که از طریق خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و جامع به مردم کمک کنیم زندگی سالم تری داشته باشند.

OCH @ Oak Park Juneteenth Block Party

Esther's Park 3408 3rd ave, Sacramento

One Community Health will be tabling at the Juneteenth Block Party at 40 Acres on Saturday, June 17 from 4pm-9pm. Join us for FREE activities...