ਤੁਹਾਨੂੰ "ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਐਸਟੀਮੇਟ" ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ...

ਹੇਲੋਵੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਕੈਂਡੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦਕਿ...

ਜੇਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੋਹਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ...

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ...

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ...

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ...

ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਮਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਧਮਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ STD, ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। STD ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ, ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਕ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ...

ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ....