ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ

ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਟੀਕਾ  

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਖਿਆ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 400,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼, ਖੰਘ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ("ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਧੁੰਦ"), ਉਦਾਸੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਬੁਖਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ, ਚਮੜੀ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ One Community Health ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ