21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ

ਗ੍ਰੇਟ ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੋਕਆਉਟ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡੋ।

ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਕਆਊਟ 2019

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਮੋਕਆਊਟ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 

ਛੱਡਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.