HIV ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ

ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

HIV ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ HIV ਦੇਖਭਾਲ

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਡਜ਼ ਖੋਜ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ (CARES) 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ HIV ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1989 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਸੰਸਥਾ HIV/AIDS ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

 

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ HIV ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੇ ਐੱਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖਭਾਲ
 • ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ
 • ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ
 • ਫਾਰਮੇਸੀ
 • ਕਲੀਨਿਕਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ
 • ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
 • ਯੋਗਤਾ ਸਲਾਹ
 • ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਸਹਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • HIV ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਮੈਡੀ-ਕੈਲ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੇਅਰ ਐਕਟ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਤਰਤਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

 

ਵਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਿਖੇ HIV ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ HIV ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰੋ (916) 842-5185.