سپورت کولی شي د ماشوم د ژوند ارزښتناکه برخه وي. دوی فزیکي فعالیت چمتو کوي، باور رامینځته کوي، د ټیم کار درس ورکوي، او د ماشومانو سره د ملګرو په جوړولو کې مرسته کوي. خو مخکې...

زموږ څخه ډیری یوازې هغه وخت ډاکټر ته د لیدو په اړه فکر کوي کله چې موږ ناروغه یو. مګر په سالم ماشومانو کې د ناروغۍ مخنیوي لپاره د ماشومانو منظم معاینات مهم دي ...