د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

ډګلاس سمیټ، د بورډ غړی

(په پیل کې په 2018 کې وټاکل شو، اوسنۍ دوره په 1/2023 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

دوګ د یوې ټولنې تصور کوي چیرې چې د لاسرسي وړ کیفیت لرونکي روغتیا پاملرنې هرچا ته شتون لري، او دا نوښت او په مساوات باندې تمرکز به د توپیرونو له منځه وړلو المل شي چې د ټولو لپاره صحي پایلې ولري.