د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

مایکل او مارتینز، د بورډ غړی

(په لومړي سر کې په 2005 کې وټاکل شو، اوسنۍ دوره په 1/2023 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

د ټولنې د ټولو خدماتو بورډونو څخه چې له ما څخه غوښتل شوي چې خدمت وکړم، دا زما لپاره خورا معنی لري. د کلینیک ژوره ژمنتیا د لومړۍ ورځې راهیسې ټولنیز عدالت، د ټولو لپاره مساوات، او د هرچا او هر هغه چا لپاره د پاملرنې لپاره چې په خلاص لاس زموږ د دروازو څخه تیریږي او هیڅ قضاوت ما ته هڅوي چې زموږ د ناروغانو او زموږ ټولنې لپاره نور څه وکړي. د بورډ اوږدمهاله غړی، په شمول څو کاله د بورډ پخوانی رییس په توګه.