د رایې ورکوونکو د راجسټریشن وضعیت وګورئ - د سپتمبر 23 ، 2020

ستاسو رایې د دې ټاکنو څخه ډیرې شمیرل کیږي.

د نومبر 2020 ، نومبر 3 عمومي ورځو پورې د رایې ورکوونکو راجسټریشن 40 ورځې نور وګورئ.

که تاسو پلان لرئ چې له کور څخه رایه ورکړئ یا په شخصي توګه ډاډ ترلاسه کړئ چې ستاسو رایی به حساب شي.

یوازې د 30 ثانیو لپاره ستاسو د رایې ورکوونکو راجسټریشن حالت چیک کړئ. دلته زور ورکړی: https://voterstatus.sos.ca.gov/

وروستي خبرونه

psPashto