COVID-19 د HIV سره ژوند کولو خلکو لپاره معلومات

د HV سره په خلکو د COVID-19 اغیزې معلومه ندي.

اوسني شواهد په ګوته کوي چې د جدي ناروغۍ خطر د عمر سره او د ځینې ټاکلې طبي ستونزو سره ډیریږي. د HV سره په خلکو د COVID-19 اغیزې معلومه ندي. اوسني شواهد په ګوته کوي چې د جدي ناروغۍ خطر د عمر سره او د ځینې ټاکلې طبي ستونزو سره ډیریږي. د یوې قضیې لړۍ کې ، د جدي ناروغانو منځګړیتوب عمر 66 کاله و او 72% یې د زړه ناروغۍ شرایط درلودل ، پشمول د زړه ناروغي ، شکره ، سرطان ، د سږو اوږدې ناروغي ، او معافیت.

نور دلته ولولئ:  COVID-19 د HIV سره د خلکو لپاره معلومات

وروستي خبرونه

psPashto