د بورډ غړي پروفایل
سړی خندل

سوسن برګین، د بورډ غړی

(په لومړي سر کې په 2013 کې وټاکل شو، اوسنۍ دوره په 1/2022 کې پای ته رسیږي)

د ارزښتونو بیان

د یوې ټولنې روغتیا لپاره د مدیرانو بورډ کې خدمت کول یو له خورا مهم، شخصي پوستونو څخه دی چې ما تر اوسه ترسره کړی دی. زه دا په ژوره عاجزۍ او د ریښتیني احساس سره کوم چې غواړي زموږ ټولنه صحي او د ژوند کولو لپاره غوره ځای جوړ کړي.