Tungkol sa

Isang Pangkalusugan ng Komunidad, ang iyong hindi pangkalakal na sentro ng kalusugan ng pamayanan sa Sacramento.

Ang Isang Community Health ay isang pribado, hindi pangkalakal na sentro ng kalusugan ng komunidad na nagsisilbi sa mas malaking lugar ng Sacramento. Ang aming koponan ng mahabagin at mataas na edukado na mga propesyonal ay gumagamit ng isang medikal na modelo ng pangangalaga sa bahay, kabilang ang pag-aalaga sa pag-aalaga, mga pag-checkup ng regular, pagbabakuna, at pamamahala ng mga talamak at talamak na sakit.

Pamumuno

Lupon ng mga Direktor
Richard SooHoo, Chairperson
Michael R. O. Martinez, Vice Chairperson
Gaylene Huntsman, Secretary
Bob Pascuzzi, Treasurer
Susan Bergin
Catherine Apker
Shelly McGriff
Charles McNeil
Douglas Smith
Jason Vega

You can view the Board members profile by clicking on their name.

 

Pampangasiwaan
Michelle Monroe, Chief Executive Officer
Flora R. Asuncion, MBA, B.Sc, Chief Operating Officer
Ben Balatbat, MD, FACP, Chief Medical Officer
Noah Pinck, Chief Information Officer
Janet Parker, Chief Communications Officer
Steve Haas, SPHR-CA, SHRM-SCP, Chief Human Resources Officer

tlTagalog