Tungkol sa

One Community Health, ang iyong nonprofit na community health center sa Sacramento.

Pamumuno

Lupon ng mga Direktor

Pampangasiwaan

 

Michelle Monroe, Punong Tagapagpaganap

 

Ben Balatbat, MD, FACP, Chief Medical Officer

 

Janet Parker, Punong Opisyal ng Komunikasyon

 

Steve Haas, SPHR-CA, SHRM-SCP, Chief Human Resources Officer

 

Shelly Bailey, Chief Compliance Officer

 

Rick Burton, Chief Financial Officer

 

Robert Beaudry, Chief Operating Officer