Tungkol sa

Isang Pangkalusugan ng Komunidad, ang iyong hindi pangkalakal na sentro ng kalusugan ng pamayanan sa Sacramento.

Ang Isang Community Health ay isang pribado, hindi pangkalakal na sentro ng kalusugan ng komunidad na nagsisilbi sa mas malaking lugar ng Sacramento. Ang aming koponan ng mahabagin at mataas na edukado na mga propesyonal ay gumagamit ng isang medikal na modelo ng pangangalaga sa bahay, kabilang ang pag-aalaga sa pag-aalaga, mga pag-checkup ng regular, pagbabakuna, at pamamahala ng mga talamak at talamak na sakit.

Pamumuno

Lupon ng mga Direktor
Richard SooHoo, Tagapangulo
Michael RO Martinez, Bise Chairperson
Gaylene Huntsman, Kalihim
Bob Pascuzzi, Tagapag-yaman
Susan Bergin
Arthur Durazo
Roberto Jimenez
Shelly McGriff
Charles McNeil
Douglas Smith
Jason Vega

Pampangasiwaan
Michelle Monroe, Chief Executive Officer
Flora R. Asuncion, MBA, B.Sc, Chief Operating Officer
Charlene Hansen, MD, Interim Chief Medical Officer
Talia Peterson, Chief Financial Officer
Noah Pinck, Chief Information Officer
Janet Parker, Chief Communications Officer
Nicole Machado, Chief Compliance Officer
Steve Haas, SPHR-CA, SHRM-SCP, Chief Human Resources Officer

tlTagalog