Tungkol sa

One Community Health, ang iyong nonprofit na community health center sa Sacramento.

Misyon and bisyon

Pahayag ng Misyon

Binabago natin ang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga, pananaliksik at kamalayan sa komunidad.

 

Pahayag ng Pananaw

Ang One Community Health ay isang kinikilalang pambansang modelo na nagtatakda ng mga pamantayan para sa komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng komunidad. Dahil sa aming trabaho, lahat ng tao ay binibigyang kapangyarihan na mamuhay ng malusog sa isang komunidad na sumusuporta na may access sa pinakamahusay na pangangalaga.

Isang logo ng Komunidad