Tungkol sa

Isang Pangkalusugan ng Komunidad, ang iyong hindi pangkalakal na sentro ng kalusugan ng pamayanan sa Sacramento.

Ang Isang Community Health ay isang pribado, hindi pangkalakal na sentro ng kalusugan ng komunidad na nagsisilbi sa mas malaking lugar ng Sacramento. Ang aming koponan ng mahabagin at mataas na edukado na mga propesyonal ay gumagamit ng isang medikal na modelo ng pangangalaga sa bahay, kabilang ang pag-aalaga sa pag-aalaga, mga pag-checkup ng regular, pagbabakuna, at pamamahala ng mga talamak at talamak na sakit.

Misyon and bisyon

Pahayag ng Misyon

Nagbabago tayo ng mga buhay sa pamamagitan ng pangangalaga, pananaliksik at kamalayan ng komunidad.

 

Pahayag ng Pananaw

Ang Isang Community Health ay isang kinikilalang pambansang modelo na nagtatakda ng mga pamantayan para sa komprehensibong pangangalaga sa kalusugan ng komunidad. Dahil sa aming trabaho, lahat ng tao ay binigyan ng kapangyarihan upang mamuno ng malusog na buhay sa isang suporta na pamayanan na may access sa pinakamahusay na pangangalaga.

tlTagalog