Tungkol sa

One Community Health, ang iyong nonprofit na community health center sa Sacramento.

Tungkol sa atin

Ang One Community Health ay isang non-profit na 501(c) (3) na korporasyon na lisensyado ng Estado ng California, at pinamumunuan ng isang independiyenteng lupon ng mga direktor. Bilang isang Federally Qualified Health Center, ang One Community Health ay isang Health Center Program grantee sa ilalim ng 42 USC 254b.

 

Pampublikong Paunawa Tungkol sa Proteksyon ng Pananagutan

 

Itinuturing ng Health Resources and Services Administration (HRSA) ang One Community Health at ang mga opisyal nito, namamahala sa mga miyembro ng board, full- at part-time na empleyado, provider, at contractor bilang mga empleyado ng Federal Public Health Service. Dahil dito, ang mga sakop na indibidwal ay binibigyan ng proteksyon sa pananagutan sa ilalim ng Federal Tort Claims Act (FTCA). Sa saklaw na ito, natutugunan ang anumang mga limitasyon na maaaring kailanganin ng ibang mga entity.

 

Legal na Pangalan

 

Ang legal na pangalan ng organisasyong ito ay Cares Community Health na nagnenegosyo bilang One Community Health. Ang aming numero ng tax ID ay 68-0162903.

 

Isang Taunang Ulat sa Kalusugan ng Komunidad para sa 2020