Tungkol sa

One Community Health, ang iyong nonprofit na community health center sa Sacramento.

Mga halaga

Makalipas ang halos tatlong dekada, hindi nagbago ang ating hilig at mga pinahahalagahan mula sa ating pagkakatatag. Kung may magtatanong sa amin kung bakit namin ginagawa ang gawaing ito, ang aming sagot ay nananatiling pareho. Ang pangangalaga sa kalusugan ay hindi isang pribilehiyo; ito ay karapatang pantao. Ang bawat tao'y dapat magkaroon ng pagkakataon na makamit ang pinakamainam na kalusugan. Noon tulad ngayon, ginawa naming trabaho namin na tulungan ang mga indibidwal at komunidad na mapababa ang hadlang sa wellness. Habang patuloy tayong lumalago bilang One Community Health, nananatili ang ating pagtuon sa pagsasama-sama ng mga tao sa pamamagitan ng higit na pag-access, mas mahusay na mga pasilidad, komprehensibong serbisyo, at mahabagin na pangangalaga. Ang pagkakaiba-iba ng ating komunidad ang nagpapalakas sa atin, at—magkasama—tayo ay One Community Health.

Sa One Community Health, pinahahalagahan namin ang pangangalaga:

 

• Pamumuno na may integridad sa isang kapaligirang sensitibo sa kultura 

 

• Binigyang kapangyarihan ang mga indibidwal na nakadarama ng pagmamay-ari para sa kanilang kalusugan 

 

• Responsibilidad sa lipunan at kamalayan sa komunidad, lalo na sa HIV/AIDS 

 

• Katarungan, pagkakapantay-pantay, pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng garantisadong pag-access sa mga serbisyo at pagsulong sa pananaliksik 

 

• Habag, mabuting pakikitungo at pagiging kasama 

 

• Pakikipagtulungan at pakikipagsosyo upang mapakinabangan ang mga mapagkukunan