Sa One Community Health, gusto naming magkaroon ka ng impormasyon para mapanatili kang ligtas at malusog. Ngayon ay binibigyan ka namin ng impormasyon tungkol sa Monkeypox. Kung ikaw...

Itinatampok ang One Community Health sa Ventanilla de Salud ng Mexican Consulate isang beses bawat buwan. Ang Ventanilla de Salud ay tumutulong sa mga bago at patuloy na mga taong naninirahan...

Isasara ang One Community Health sa Martes, ika-25 ng Disyembre. Kabilang dito ang ating Midtown Campus, ang ating Arden-Arcade Campus, at ang ating Administration Building. Martes, Disyembre 25, All Day One Community Health, Midtown...