Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Catherine A. Apker

(Inisyal na inihalal noong 2021, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2023)

Pahayag ng mga Halaga

Nagboluntaryo ako, nagsilbi bilang kawani at Executive Director ng iba't ibang non-profit mula labinlimang taong gulang hanggang sa aking pang-adultong buhay hanggang sa kasalukuyan. Alam at nauunawaan ang pangangailangan para sa mga de-kalidad na serbisyong pangkalusugan, ako ay nalulugod na hilingin na maging miyembro ng One Community Health Board.