iskedyul ng bakuna sa pagkabata

Mga Bakuna sa Bata: Ang Kailangan Mong Malaman – Ene. 7, 2021

Ang pagbabakuna ay isa sa pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga anak mula sa mga posibleng nakamamatay na sakit. Sa One Community Health, naiintindihan namin na ang iskedyul ng pagbabakuna ay maaaring nakakalito at napakalaki. Kaya sa post ngayong araw, hahati-hatiin namin ang inirerekomendang iskedyul ng bakuna sa pagkabata ayon sa edad at ipapaliwanag kung para saan ang bawat bakuna. 

Anong mga Bakuna ang Kakailanganin ng Iyong Anak Mula 0-18 Taon?

 

HepB (bakuna sa hepatitis B)

Ang Hepatitis B virus (HBV) ay maaaring magdulot ng talamak na impeksiyon, cirrhosis (pagkapilat) ng atay, kanser sa atay, pagkabigo sa atay, at kamatayan. 

DTaP (Bakuna sa Diphtheria, Tetanus, Pertussis)

Dipterya (D) ay isang malubhang impeksyong bacterial na kadalasang nakakaapekto sa mauhog na lamad ng ilong at lalamunan at maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga, pagpalya ng puso, pagkalumpo, at maging ng kamatayan.

Tetano (T), na kilala rin bilang lockjaw, ay isang bacterial infection na nagdudulot ng muscle spasms na maaaring humantong sa hindi maibuka ang bibig, nahihirapan sa paglunok at paghinga, o kamatayan.

Pertussis (aP) ay isang malubhang impeksyong bacterial, na kilala rin bilang "whooping cough." Maaari itong magdulot ng hindi mapigilan, marahas na pag-ubo na nagpapahirap sa paghinga, pagkain, o pag-inom. Ang pertussis ay maaaring maging lubhang malubha sa mga sanggol at maliliit na bata, na nagiging sanhi ng pulmonya, kombulsyon, pinsala sa utak, o kamatayan. 

Hib (Haemophilus influenzae type b na bakuna)

Ang sakit na Hib ay isang malubhang impeksyon sa bacterial na pangunahing sanhi ng bacterial meningitis sa mga batang Amerikano na may edad 5 pababa bago naging available ang bakunang Hib.

IPV (Inactivated poliovirus vaccine)

Ang polio (o poliomyelitis) ay isang potensyal na nakakapinsala at nakamamatay na sakit na dulot ng poliovirus. Maaari itong makahawa sa spinal cord, na nagiging sanhi ng permanenteng paralisis. 

PCV (Pneumococcal conjugate vaccine)

Ang sakit na pneumococcal ay isang malubhang impeksiyong bacterial na kadalasang nangangailangan ng ospital at maaaring humantong sa kamatayan. 

RV (Rotavirus vaccine)

Rotavirus ay ang nangungunang sanhi ng pagtatae sa mga sanggol at bata sa buong mundo at humahantong sa higit sa 200,000 pagkamatay bawat taon. 

Influenza (flu shot)

Ang bakuna laban sa trangkaso ay inirerekomenda taun-taon para sa mga batang 6 na buwan at mas matanda. Ang bakuna ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon gamit ang isang karayom (ang flu shot) o sa pamamagitan ng nasal spray. Tutukuyin ng iyong doktor kung alin ang pinakamahusay, depende sa edad at kalusugan ng iyong anak. 

MMR (Measles, mumps, at rubella vaccine) 

Tigdas (M) ay isang nakakahawang virus na impeksiyon na nagdudulot ng lagnat, ubo, sipon, at pula, matubig na mga mata, at pantal na kumakalat sa buong katawan. Maaari itong humantong sa mga seizure, impeksyon sa tainga, pagtatae, at pulmonya. Ang mga malubhang kaso ng tigdas ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak o kamatayan.

Mga beke (M) ay isang impeksyon sa viral na pangunahing nakakaapekto sa mga glandula ng laway, na nagdudulot ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagkapagod, pagbaba ng gana sa pagkain, at namamaga/masakit na mga glandula ng laway. Maaari itong humantong sa mas malubhang kahihinatnan tulad ng pagkabingi, pamamaga ng utak at/o ang proteksiyon na tissue na nakapalibot sa spinal cord, at sa mga bihirang pagkakataon, kamatayan.

Rubella (R) ay isang impeksyon sa virus na nagdudulot ng lagnat, namamagang lalamunan, pantal, sakit ng ulo, at pangangati ng mata. Kalahati ng mga nahawaang teenager at adult na kababaihan ang nakakaranas ng arthritis. Ang mga buntis na kababaihan ay nasa panganib para sa pagkakuha o malubhang depekto sa panganganak. 

Varicella (bakuna sa bulutong-tubig)

Ang bulutong ay isang impeksyon sa virus na nagdudulot ng makati na pantal na karaniwang tumatagal ng humigit-kumulang isang linggo, lagnat, pagkapagod, pagbaba ng gana sa pagkain, at pananakit ng ulo. Maaari itong humantong sa mga impeksyon sa balat, pulmonya, at pamamaga ng utak at/o proteksiyon na tissue na nakapalibot sa spinal cord, gayundin sa mga impeksyon sa dugo, buto, o joint. Ang ilang mga tao na may bulutong-tubig ay nagkakaroon ng masakit na pantal na tinatawag na shingles sa ibang pagkakataon bilang isang may sapat na gulang.

HepA (HepA vaccine)

Ang Hep A ay isang nakakahawang impeksyon sa atay na dulot ng hepatitis A virus. Nagdudulot ng pamamaga at nakakaapekto sa kakayahan ng atay na gumana nang normal. Ang bakuna sa Hepatitis A ay ibinibigay bilang isang serye ng 2 shot nang hindi bababa sa 6 na buwan ang pagitan. 

HPV (Human papillomavirus vaccine)

Ang HPV ay nangangahulugang human papillomavirus. Mayroong higit sa 100 uri ng HPV. Ang virus ay inililipat mula sa tao patungo sa tao lalo na sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang impeksyon sa HPV ay maaaring magdulot ng mga nakakahawang kulugo sa balat o mga mucous membrane. Sa ilang mga kaso maaari itong humantong sa cervical at iba pang uri ng kanser. 

Ang bakunang ito ay ibinibigay sa isang serye ng 2 pag-shot sa loob ng 6- hanggang 12 buwan. Maaari itong ibigay sa edad na 9. Para sa mga kabataan at young adult (edad 15–26 sa mga babae at lalaki pareho), ito ay ibinibigay sa 3 shot sa loob ng 6 na buwan. Inirerekomenda para sa parehong mga babae at lalaki na maiwasan ang genital warts at ilang uri ng cancer. 

MenACWY (Meningococcal conjugate vaccine)

Pinoprotektahan laban sa apat na uri ng bacteria na nagdudulot ng meningitis, o impeksyon sa spinal cord at utak na maaaring humantong sa kamatayan sa mga malalang kaso. Inirerekomenda ang booster dose sa edad na 16.

MenB (Meningococcal B vaccine)

Ang bakunang MenB ay maaaring ibigay sa mga kabataan sa 2 o 3 dosis, depende sa tatak. Hindi tulad ng bakunang meningococcal conjugate, ito ay isang opsyonal na karagdagang bakunang meningococcal na ibinibigay batay sa mga kadahilanan ng panganib para sa pagkakaroon ng meningitis. 

Iskedyul ng Bakuna sa Bata

kapanganakan

 • HepB. Ang unang dosis ng bakuna sa hepatitis B ay karaniwang ibinibigay sa loob ng 24 na oras pagkapanganak.

 

1–2 buwan

 • HepB. Ang pangalawang dosis ay dapat ibigay 1 hanggang 2 buwan pagkatapos ng unang dosis.

 

2 buwan

 • DaTp
 • Hib 
 • IPV 
 • PCV 
 • RV 

 

4 na buwan

 • DTaP
 • Hib
 • IPV
 • PCV
 • RV

 

6 na buwan

 • DTaP
 • Hib. Maaaring kailanganin ang ikatlong dosis, depende sa tatak na ginamit sa mga naunang pagbabakuna sa Hib.
 • PCV
 • RV. Maaaring kailanganin ang ikatlong dosis, depende sa tatak na ginamit sa mga naunang pagbabakuna sa RV.
 • Influenza. Ang bakunang ito ay unang ibinibigay sa 6 na buwan at pagkatapos ay dapat ibigay taun-taon. 

 

6–18 buwan

 • HepB
 • IPV

 

12–15 buwan

 • MMR
 • Varicella
 • Hib
 • PCV

 

12–23 buwan

 • HepA

 

15–18 buwan

 • DTaP

 

4–6 na taon

 • DTaP
 • MMR
 • IPV
 • Varicella

 

11–12 taon

 • HPV 
 • Tdap 
 • Meningococcal conjugate vaccine (MenACWY)

 

16–18 taon

 • Meningococcal conjugate (MenACWY) booster 
 • Meningococcal B vaccine 

 

Bakit kailangan natin ng iskedyul ng bakuna sa pagkabata? 

Ayon sa CDC, ang iskedyul ay batay sa pananaliksik na tumutukoy kung paano tutugon ang pagbuo ng mga sintomas ng immune sa mga bata sa mga bakuna sa iba't ibang edad. Ito rin ay inorasan batay sa kung anong edad ang iyong anak ay malamang na magkaroon ng bawat sakit. Ang pagkuha ng mga bakuna sa oras ay nagsisiguro na ang iyong anak ay protektado mula sa mga potensyal na malubhang sakit, habang pinoprotektahan din ang mga nasa paligid nila.

Pediatrician sa Sacramento

Ang mga bakuna ay ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang iyong sariling anak at maiwasan ang pagkalat ng nakakahawang sakit. Pagbabakuna at kalusugan ng bata Ang mga pagbisita ay isang mahalagang bahagi ng kalusugan at kapakanan ng iyong anak. Kung naghahanap ka ng affordable pediatrician sa Sacramento, tumawag sa One Community Health. Tumatanggap kami ng walk-in, o maaari kang gumawa ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag 916-443-3299.

Ginamit ang larawan sa ilalim ng lisensya ng creative commons – komersyal na paggamit (1/7/2021)
Larawan ni Charles Deluvio sa Unsplash

Kamakailang Balita