Komunidad COVID-19 1st Dose Pfizer Vaccination Clinic

Kailan: Biyernes, ika-9 ng Abril, 8am - 3pm
Saan: Serna Center, 5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824 (South Sac – 47th & Stockton Blvd)

Mga Kasosyo: Dignity Health, UC Davis at Sacramento County

Komunidad COVID-19 1st Dose Pfizer Vaccination Clinic

Komunidad COVID-19 1st Dose Pfizer Vaccination Clinic

Kailan: Biyernes, ika-9 ng Abril, 8am - 3pm

Saan: Serna Center, 5735 47th Avenue, Sacramento, CA 95824 (South Sac – 47th & Stockton Blvd)

Link para magparehistro:  https://www.caprepmod.org/reg/0156015291

Mga Kasosyo: Dignity Health, UC Davis at Sacramento County

 

Ø  1,050 na dosis ibibigay sa klinika na ito at ang pagpaparehistro ay nasa first-come-first-served basis

Ø Bukas ang klinika na ito sa sinumang kasalukuyang karapat-dapat batay sa mga yugto ng mga antas ng pagiging karapat-dapat ng County: https://www.saccounty.net/Documents/SacCountyVaccinatingNow%20Flyer.pdf

Ø DAPAT magparehistro online ang mga indibidwal para magpareserba ng appointment

Ø Ang mga tumatanggap ng mga pagbabakuna ay irerehistro para sa kanilang pangalawang follow-up na dosis sa oras na sila ay nabakunahan

Ø Ang bawat taong nakarehistro ay DAPAT magdala ng ilang anyo ng pagkakakilanlan upang i-verify ang kanilang edad AT isang kopya ng kanilang kumpirmasyon sa appointment na na-email

Ø Available ang on-site na paradahan (ito ay hindi isang drive-through na klinika)

Ø Kinakailangan ang mga maskara

Ø Ang mga kalahok ay dapat dumating 10 minuto bago ang kanilang oras ng appointment upang mag-check in at maglaan ng 15 minuto pagkatapos ng pagbabakuna upang maobserbahan para sa anumang mga potensyal na masamang reaksyon