covid testing sacramento

Pagsusuri sa Coronavirus sa Sacramento

Marahil ay marami ka nang narinig tungkol sa pagsusuri sa COVID-19 kamakailan. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng COVID-19, kakailanganin mong magpasuri. Sa One Community Health, nag-aalok kami ng pagsusuri sa coronavirus sa Sacramento sa pareho ng aming lokasyon. Tawagan kami para gumawa ng appointment. Magbasa pa upang matuto nang higit pa tungkol sa iba't ibang uri ng mga pagsubok na magagamit at ang mga hakbang na kasangkot.

Anong mga uri ng mga pagsusuri sa coronavirus ang magagamit? 

Kasalukuyang may dalawang magkaibang opsyon sa pagsubok para sa COVID-19—a pagsusuri sa diagnostic at ang pagsusuri ng antibody. Matutukoy ng diagnostic na pagsusuri ang isang kasalukuyang, aktibong impeksiyon. Maaaring matukoy ng pagsusuri ng antibody kung mayroon kang nakaraang impeksiyon, kahit na hindi ito palaging tumpak sa 100%. 

Mga Pagsusuri sa COVID-19 Diagnostic (Viral).

Mayroong dalawang uri ng mga pagsusuri sa diagnostic:

  • Mga pagsubok sa molekular—tuklasin ang genetic na materyal mula sa virus. Ang pagsusuring ito ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng isang pamunas ng ilong o nasopharyngeal, ngunit maaari ding gumamit ng sample ng laway sa ilang mga kaso. Maaaring maging available ang mga resulta sa parehong araw o maaaring tumagal ng hanggang isang linggo bago bumalik. 
  • Mga pagsusuri sa antigen—tuklasin ang mga partikular na protina mula sa virus. Ang sample para sa pagsusulit na ito ay kinukuha din sa pamamagitan ng nasal o nasopharyngeal swab. Ang mga resulta ng pagsusuri sa antigen ay madalas na makukuha pagkatapos ng 15-30 minuto, gayunpaman, ang pagsusulit na ito ay hindi kasing-tumpak ng molecular test. Ang isang negatibong resulta ay maaaring kailanganing kumpirmahin sa isa pang pagsubok. 

 

Pagsusuri ng Antibody para sa COVID-19

Ang antibody test ay ginagamit upang matukoy ang mga antibodies na ginagawa ng iyong immune system bilang tugon sa coronavirus. Ang mga antibodies ay maaaring tumagal ng ilang araw o linggo upang bumuo pagkatapos mong magkaroon ng impeksyon hindi sila ginagamit sa pag-diagnose ng COVID-19, para lamang ituro ang isang nakaraang impeksiyon. Hindi pa malinaw kung ang pagkakaroon ng mga antibodies na ito ay nangangahulugan ng kaligtasan sa hinaharap na mga impeksyon sa COVID-19.

Sino ang dapat magpasuri?

Hindi lahat ay kailangang masuri, ngunit ang mga sumusunod na tao ay dapat masuri: 

  • Kahit sinong may sintomas ng COVID-19 
  • Sinumang nalantad sa isang taong may kumpirmadong kaso ng COVID-19
  • Sinuman na na-refer ng isang healthcare provider

 

Pagsusuri sa Coronavirus sa Sacramento 

Sa One Community Health, nag-aalok kami ng pagsusuri sa COVID-19. Tawagan kami para mag-iskedyul ng pagsusulit sa lalong madaling panahon. Kung magpa-test ka, kakailanganin mong sundin ang payo ng iyong healthcare provider at mag-quarantine sa bahay hanggang sa matanggap mo ang iyong mga resulta ng pagsusuri. 

Images used under creative commons license – commercial use (3/26/2021) sa pamamagitan ng Belova59 mula sa Pixabay

Kamakailang Balita