Impormasyon sa COVID-19 para sa mga Taong Nabubuhay na may HIV – Marso 18, 2020

Ang epekto ng COVID-19 sa mga taong may HIV ay hindi alam.

 

Ang kasalukuyang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang panganib ng malubhang karamdaman ay tumataas sa edad at may ilang mga malalang problemang medikal. Ang epekto ng COVID-19 sa mga taong may HIV ay hindi alam. Ang kasalukuyang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang panganib ng malubhang karamdaman ay tumataas sa edad at may ilang mga malalang problemang medikal. Sa isang serye ng kaso, ang median na edad ng mga pasyenteng may kritikal na sakit ay 66 taon at ang 72% ay may pinagbabatayan na mga co-morbid na kondisyon, kabilang ang cardiovascular disease, diabetes, cancer, malalang sakit sa baga, at immunosuppression.

Magbasa pa dito: Impormasyon sa COVID-19 para sa mga Taong may HIV

Kamakailang Balita