COVID-19 Impormasyon para sa mga nakatira sa HIV

Mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa Opisina ng AIDS para sa mga taong nabubuhay na may HIV.

Mahalagang impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa Opisina ng AIDS para sa mga taong nabubuhay na may HIV.
 

COVID-19 Impormasyon para sa mga nakatira sa HIV

tlTagalog