Bakuna sa COVID-19 sa Sacramento

Impormasyon sa Bakuna sa COVID sa One Community Health – Hulyo 4, 2021

Kahit sino ay maaaring pumunta sa One Community Health para sa bakuna sa COVID-19. Tinutulungan namin ang mga pasyente, indibidwal, pamilya, at miyembro ng komunidad na gumawa ng matalinong hakbang tungo sa pananatiling malusog. Tumawag para gumawa ng appointment sa parehong araw sa 916-848-6643.

Kunin ang Bakuna sa COVID-19. Bakit?

  • Pagkatapos ay maaari mong alisin ang iyong maskara sa nabakunahang pamilya, kaibigan, at katrabaho
  • Ligtas na bumalik sa kasiyahan sa mga aktibidad sa lipunan
  • Ito ay LIBRE
  • Inihahanda ang mga kabataang edad 12-17 at mga mag-aaral sa kolehiyo para sa hybrid at personal na paaralan
  • Maaaring pigilan ka na magkasakit nang malubha at mamatay
  • Pinoprotektahan ang lahat sa ating komunidad
  • Kwalipikado ka para sa pera, pagkain, gift card, at iba pang mga programa sa insentibo

 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagkuha ng iyong bakuna para sa COVID-19 sa One Community Health, pindutin dito.

Kamakailang Balita