Profile ng Miyembro ng Lupon
taong nakangiti

Douglas Smith, Miyembro ng Lupon

(Inisyal na inihalal noong 2018, ang kasalukuyang termino ay mag-e-expire sa 1/2023)

Pahayag ng mga Halaga

Naiisip ni Doug ang isang komunidad kung saan ang naa-access na kalidad ng pangangalagang pangkalusugan ay magagamit sa lahat, at ang pagbabago at isang pagtutok sa equity ay hahantong sa pag-aalis ng mga pagkakaiba na nagreresulta sa malusog na mga resulta para sa lahat.