MLK Day sa Grant High School

"Isip, Katawan, Kaluluwa ... Pamayanan."

Ang Isang Community Health ay magbibigay ng edukasyon sa kalusugan tungkol sa mga serbisyo at pag-screen para sa mga kabataan.

https://www.evensi.us/north-area-mlk-march-2019-roberts-family-development-center/283865369

Grant Union High School
1400 Grand Avenue, Sacramento, CA 95838 (Main Campus)

Enero 21, 10:30 am-3pm

 

Mga Kaganapan

tlTagalog