Pagsara ng Holiday - Ika-25 ng Disyembre

Isang Kalusugan ng Komunidad ay
sarado noong Martes, ika-25 ng Disyembre.

Kasama dito ang aming Midtown Campus,
aming Arden-Arcade Campus, at aming
Opisina ng administrasyon.

Martes, Disyembre 25, Lahat ng Araw
Isang Health sa Komunidad, Midtown Campus
Isang Health sa Komunidad, Arden-Arcade Campus
Isang Pangkalusugan ng Komunidad, Building Building

Naayos na namin ang oras ng operasyon para sa pista opisyal.

Lunes, Ika-24 ng Disyembre, 8 am-5 pm (Midtown Campus
at Pangangasiwa ng Pangangasiwa) at
8 am-2 pm (Arden-Arcade Campus)

Martes, ika-25 ng Disyembre, Sarado

 

Mga Kaganapan

tlTagalog