Naayos na Oras sa Araw ng MLK

Midtown & Arden-Arcade Campuses Bukas sa Lunes, Enero 21st

Parehong mga kampanya sa Isang Community Health ay buksan sa Lunes, Enero 21.

Ang oras ng operasyon ay 9 am hanggang 5 pm.

Isang Kalusugan sa Komunidad
Midtown Campus
1500 21 Street
Sacramento, CA 95811

916 443-3299

 

Isang Kalusugan sa Komunidad
Arden-Arcade Campus
1442 Ethan Way, Suite 100
Sacramento, CA 95825

916 443-3299

Ang Midtown & Arden-Arcade Campus ay bubuksan mula 9 am-5 pm.

Mga Kaganapan

tlTagalog