MLK Marso para sa Pangarap

Ang Isang Community Health ay isang sponsor ng Peace and Unity sa 2019 Marso para sa lakad ng Pangarap at pagkakaiba-iba ng expo.

Nag-aalok kami ng edukasyon sa aming mga serbisyo sa kalusugan at mga screenings sa kalusugan na nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan para sa mga kabataan at matatanda.

Sacramento Convention Center
1400 J St, Sacramento, CA 95814

8:30 am Set-up 10 am-2 pm

 

Mga Kaganapan

tlTagalog