Ventanilla de Salud

Ang Isang Community Health ay itinampok sa Ventanilla de Salud ng Mexican Consulate isang beses bawat buwan.

Ang Ventanilla de Salud ay tumutulong sa mga bago at patuloy na mga taong naninirahan sa lugar na nakakakuha ng mga pag-screen at malaman ang tungkol sa pag-access sa pangangalaga sa kalusugan at pagpapanatili ng kanilang pangkalahatang kalusugan.

Konsulado ng Mexico
2093 Arena Blvd, Sacramento, CA 95834

9 am 12 pm

Mga Kaganapan

tlTagalog